Årlig møte

Postet av Njård - Håndball den 8. Feb 2023

Til medlemmene


Årlig møte for Njård Håndball avholdes på Njårds Klubbhus og elektronisk på Teams
Mandag 6. mars klokken 19:00


Agenda:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Styrets leder innleder om styrets arbeid i 2022
3. Behandle årsberetning for 2022
4. Behandle regnskap for 2022
5. Orientering om styrets forslag til budsjett for 2023 og dets forutsetninger.
6. Valg av gruppestyre Njård Håndball for innstilling til årsmøte i hovedlaget.
7. Behandling av innkomne forslag fra medlemmene*

Budsjett 2023_resultat 2022.pdf

Årsberetning 2023.pdf

Valg av medlemmer til styret og komiteer.pdf

Her er link til teamsmøtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNkNjMyNzQtZTFkMi00NWRhLTk4N2EtNTI2MzU4OWE4NGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22138319f4-d935-4a6f-bf74-88a2c9004f22%22%2c%22Oid%22%3a%22fae33743-b9bb-4714-b76d-d259fcaf7853%22%7d
Sakspapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden senest en uke før møtet


*Frist for å sende inn forslag er 20. februar 2023.


Vi håper mange av dere har mulighet til å delta.

 Elektronisk påmelding samt forslag til
saker ønsket tatt opp i årlig møte kan sendes til styret ved fungerende styreleder Ole-
Bengt Løgith Moe (Ole-Bengt@moementum.no)


For styret i Njård Håndball
Ole-Bengt Moe