Minihåndball 6-9 år

De aller yngste skal spille 4´er håndball. Dette skal være en leikbetont konkurranseaktivitet som bygger på ungenes forutsetninger.

  • mindre bane
  •  
  • mindre ball
  •  
  • færre spillere
  •  
  • enklere regler
 

...i en aktivitet som preges av læring og veiledning.

De yngste barna deltar på Loppetassen hvor klasseinndelingen er:

Klasse 6 år, barn født i 2015 eller senere

Blandet klasse B06. Jenter og gutter spiller sammen
 - Det er tillatt å stille med rene gutte- og rene jentelag

Klasse 7 år, barn født i 2014 

Blandet klasse B07. Jenter og gutter spiller sammen
Gutteklasse G07. Tillat med jenter på laget
Jenteklasse J07. Ikke tillat med gutter på laget

Bestemmelser om barneidrett 

Barn kan delta i lokale konkurranser og idretts-arrangementer fra det året de fyller 6 år.

(NHF)

---------------------------------------------------------------------------------------

Treningsavgift betales ved oppstart i august for høstsemesteret  og ved oppstart i januar for vårsemesteret.

 Alle som deltar på Njårds aktiviteter  må være medlem av klubben.  Medlemskapene kan du lese om her: https://www.njaard.no/p/25218/medlemskap
 

Treningene for de yngste lagene finner sted i Njårdhallen og Persbråtenhallen, og foregår i perioden: 

Termin 1: august - desember
Termin 2: januar - juni

Det er ikke trening i skolens ferier og fridager.

Barnehåndball 10-12 år


Spillet i barnehåndballen bør skille seg fra det ferdige spillet og det bør være en naturlig progresjon i forhold til utfordringer, vanskegrad osv. Spillet vi tilbyr barna må gi stor grad av involvering og ikke minst ballkontakt.

 

Barna trenger varierte bevegelsesutfordringer for å utvikle grunnleggende motorikk, koordinasjon, balanse og evne til å skape bevegelsesløsninger, varierte fysiske utfordringer for å utvikle grunnleggende utholdenhet, kraft, hurtighet og bevegelighet. Stabile og varige sosiale relasjoner for å utvikle vennskap, samhold og samarbeidsevne  - sosial kompetanse og idrettsfaglig veiledning, grenser og krav i forhold til alder og utviklingsnivå.

 

Konkurranseformen for denne gruppen er regionsspill og cuper. 

 

Konkurranseformen for 10-11 år er 6´er håndball - nedsenket tverrlegger, spillet foregår på stor bane og man bruker ballstr 0.

 

Treningsavgift betales ved oppstart i august for høsten og januar for våren.

 

Alle som deltar på Njårds sine aktiviteter må være medlem av klubben.  Medlemskap kan du lese om her: https://www.njaard.no/p/25218/medlemskap

Det er ikke trening i skolens ferier og fridager.
TRENINGSTIDER for sesongen 2019/20 se her http://handball.njaard.no/p/21...  

  


Loppetassen (6-7 år)


8-9 år (Minirunder)


Nye spillere ønskes velkommen i hallen!