Håndballstyret


Ole-Bengt Løgith Moe

Epost: ole-bengt@moementum.no

Telefon: 970 55 581

Styreleder

Kjersti Langmoen

Epost: lankje@ous-hf.no

Telefon: 411 40 854

Anders Dolve

Epost: anders.dolve@gmail.com

Telefon: 473 83 825

Merete Gardal

Epost: mg@sem-johnsen.no

Telefon: 900 14 029

Arrangementsansvarlig

Line Vågen

Epost: linececiliev@gmail.com

Telefon: 416 92 245

Dommeransvarlig