Mitt medlemskap/bli medlem

Velkommen til Njård Håndball

Njård håndball er en breddeklubb med barn fra 6 år og oppover samt seniorlag for damer og herrer. Alle våre lag ønsker å rekruttere nye spillere og tar imot deg med åpne armer!

Vi satser på å beholde flest mulig lengst mulig. Allerede ved 6 års alderen kan barna stifte bekjentskap med Loppetassen som er helge-arrangementer som er tilpasset en barnefamilies hektiske hverdag. Fra 8 års alderen tilbys minirunder og så går man over til regionsspill fra 9 årsalder. Vi tilstreber oss å ha utdannede/kursede trenere på alle årstrinn. Njård ønsker at alle skal få spille på det nivået de selv ønsker. Det betyr at det skal være lov å bli god i Njård på samme måte som man kan være aktiv på et lavere nivå. 

Visjon - Virksomhetsidé - Mål

Sammen blir vi best

Sportsklubben Njård  – et mangfold av tilbud for alle ferdighetsnivåer.    

Med dette mener vi at ved et mangfoldig idretts- og aktivitetstilbud i trygge omgivelser skaper vi idrettsglede og opplevelse av mestring i et godt læringsmiljø. Vi tilrettelegger for idrett på alle ferdighetsnivåer, og skaper samtidig sosiale møteplasser og samhold.

Vårt hovedmål er fornøyde medlemmer som blir i klubben, og som gjør at andre ønsker å komme til oss.

Ta kontakt ved spørsmål på handball@njaard.no

Banedagbok


Levert av IdrettenOnline