Njård Håndball 

SPORTSLIG RAMMEPLAN

Mål og retningslinjer

 

 

 

 

DEL 2:

 1. Sportsplan   (utvikles i samråd med sportslig utvalg og revideres årlig)

Njård Håndballs sportsplan skal danne grunnlaget for at klubben og når sine sportslige mål på de forskjellige alderstrinnene, og samtidig etterlever sin visjon og sine verdier. Sportsplanen tar utgangpunkt i Norges Håndballforbund anbefalinger for utviklingsarbeid i barne- og ungdomshåndball. Njård Håndballs sportslige utvalg skal sørge for at sportsplanene er tilpasset treningsgruppene samt at de er kjent og blir fulgt opp av klubbens trenere. Dette oppnås ved involvering av trenergruppen og årlig oppdatering av sportsplanen. Sportsplanen skal bidra til å styrke Njård Håndballs utvikling og rekruttering. Med en tydelig plattform.

 1. Håndballskolen (5-6 år Loppetassen)

Rekrutteringsmål: 

 • Hvert år å rekruttere minimum 40 spillere
 • Minimum 20 gutter. 
 • Det bør være minimum seks trenere (3 trenere/3 assistenter)

Sosiale mål: 

 

 • Orienteringsmøte for foreldre i løpet av høsten.
 • Håndballskolen er den sosiale areaen for spillerne

Sportslige resultatmål: 

 • Skape interesse for håndball og gi grunnleggende opplæring i håndballferdigheter gjennom allsidig trening. Spillerne skal ønske å fortsette med håndball. 

Treningsmål:

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball.
 • Innføring av kast og mottak
 • En trening per uke
 • https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/

Kamptrening

 • Deltakelse i Loppetassen eller 2-3 minihåndballturneringer i løpet av en sesong.
 1.  

 

 1. J/G 7-8 år (Minirunde/Intersport 4 er runde)

Rekrutteringsmål: 

 • 20-30 både jenter og gutter

Sosiale mål: 

 

 • Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper)

Sportslige resultatmål: 

 • Skape interesse. Ha nok påmeldte lag til alle minirunder både jenter og gutter

Treningsmål:

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, personlig utvikling/mestring og lek med ball
 • Inntil to treninger per uke 
 • Alle spillere bør gjennom sesongen få prøve flere plasser under kamp. Spillere som ikke ønsker det, skal ikke benyttes som målvakt
 • Alle spillere bør i utgangspunktet få spille like mye i kamper. Det skal ikke være et første- og andrelag
 • I kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom laget mangler spillere 

Tekniske læringsmål

 • Beherske grunnleggende kast- og mottaksteknikk
 • Beherske stussing/spretting av ball
 • Spillerne skal kjenne grunnleggende regler for minihåndball, herunder regler for skritt, stussing/serier, innkast, spillområde/keeperområde
 • Beherske forsvars- og angrepsspill (minihåndball)
 • Spillerne få innføring i enkle finter som skuddfinte og tobeinsfinter
 • Skape forståelsen for    grunnleggende målvakt
 • hent inspirasjon fra    https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/
 1.  

 

 1. J/G 9-10 år. (kortbane)

Rekrutteringsmål: 

 • Stille 2 lag i alle aldersklasser, både jenter og gutter

Sosiale mål: 

 

 • Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper)

Sportslige resultatmål: 

 • Ha lag på alle nivåer
 • Minimum 1 felles cup per sesong
 •  

Treningsmål:

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, personlig utvikling/mestring og lek med ball - 
 • Inntil to treninger per uke 
 • Alle spillere bør gjennom sesongen få prøve flere plasser under kamp. 
 • Alle spillere bør i utgangspunktet få spille like mye i kamper. Det skal ikke være et første- og andrelag
 • Fra 10 år kan treningsoppmøte påvirke uttak til kamp, andre idrettsaktiviteter skal hensyntas i denne vurderingen. Trenerne skal vurdere dette helhetlig opp mot total treningsmengde for spilleren.
 • I kamp kan yngre spillere kun benyttes dersom laget mangler spillere 

Tekniske læringsmål

 • Spillerne skal beherske de tekniske læringsmålene for klassene under
 • Spillene skal beherske forskjellige kast og skuddvarianter, som for eksempel hoppskudd og pasning med motsatt arm.
 • Spillerne skal beherske enkle finter, som skuddfinter, tobeins venstre-høyre finter.
 • Spillerne skal kjenne grunnleggende regler for håndball på kortbane, herunder regler for skritt, stussing/serier, innkast, spillområde/keeperområde
 • Spillerne skal beherske forsvars- og angrepsspill (5'er håndball)
 • Fotarbeid og grunnstilling
 • hent inspirasjon fra : https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/barnehandball/
 1.  

 

 

 1. J/G 11 -12 år

Rekrutteringsmål: 

 • Stille to lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene

Sosiale mål: 

 

 • Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper)

Sportslige resultatmål: 

 • Et lag skal meldes på i alle nivåer. Vurderingen av om det skal meldes på ytterligere et lag i nivå 1, eller nivået opp bestemmes av sportslig utvalg
 • Tilrettelegging for hospitering ved behov

Treningsmål:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling/mestring og lek med ball
 • Tilstrebe 3 treninger per uke. En av treningene skal være ressurstrening
 • Treningene skal inneholde skadeforebyggende øvelser
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spilleplasser
 • Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter. Trenerne skal vurdere dette helhetlig, også opp mot andre idrettsaktiviteter
 • Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte og antall kamper per spiller
 • Spillere som er tatt ut i kamp skal få spille
 • I kamp kan yngre spillere benyttes dersom laget mangler spillere, og/eller at de yngre spillerne trenger nivåtilpasset trening/kamp

Tekniske læringsmål

 1.  

 

 1. J/G 13-15 år

Rekrutteringsmål: 

 • Stille minimum ett lag i alle gutteklassene 
 • Stille minimum to lag i alle aldersklasser for jenter
 • Det skal lages en rekrutteringsplan fra gjeldende sesong og 3 år fremover med fokus på gutterekruttering

Sosiale mål: 

 

 • Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper).

Sportslige resultatmål: 

 • Mål og ha ett lag i hvert nivå
 • Spillerne skal få rettferdig mengde spilletid på sitt nivå etter ferdigheter
 • Et lag skal meldes på i nivå 1. Vurdering om det skal meldes på ytterligere ett lag  i nivå 1 bestemmes av sportslig utvalg
 • 13 år. Kvalifisere seg til A-sluttpill
 • 14 år: Kvalifisere seg til A-sluttspill, i alle nivåer og PWC
 • 15 år: Kvalifisere seg til A-sluttspill, i alle nivåer og PWC
 • 13 -15 år: Spillere som til enhver tid er knyttet til regionale og nasjonale spilleutviklingstiltak
 • Representasjon på bylag- og regionslandslag

Treningsmål:

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og utfordring, vennskap og sportslige resultater
 • Tilstrebe 3 ganger i hall + en ressurstrening per uke
 • Oppfordre til hospitering
 • Treningene skal inneholde skadeforebyggende øvelser og fysisk trening
 • Oppnå sportslige resultater, men også fokus på trivsel og det sosiale 
 • Spilletid skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter
 • Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spilleplasser
 • Spill i eldre aldersklasser utover, PWC og nasjonal serie avgjøres av sportslig utvalg i samråd med de aktuelle trenerne

Tekniske læringsmål

 1.  

 

 1. J/G 16-20 år

Rekrutteringsmål: 

 • Stille minimum ett lag i alle gutteklassene 
 • Stille minimum ett lag i alle aldersklasser for jenter
 • Det skal lages en rekrutteringsplan fra gjeldende sesong og 1 år fremover med fokus på gutterekruttering

 

Sosiale mål: 

 

 • Minimum 2 sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong (arrangement som skjer utenom trening og kamper)

Sportslige resultatmål: 

 • Målet er å bli blant de fire beste i sine respektive klasser i regionserien
 • Jenter og Gutter 16 skal kvalifiseres seg til BRING og bør kunne plassere seg på den øvre halvdelen av tabellen. 
 • Jenter og guttet 18 skal kvalifisere seg til Landsserien, og bør plassere seg på den øvre halvdelen av tabellen. 
 •  

Treningsmål:

 • 5 treninger per uke, hvorav 1-2 treninger er ressurstrening
 • Treningene skal inneholde skadeforebyggende øvelser
 • Trenerne skal dokumentere treningsoppmøte
 • Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger og innsats. Trenerne skal vurdere dette helhetlig
 • Spillere som er tatt ut i kamp skal få spille, men spilletid vil variere.
 • Yngre spillere kan kun benyttes dersom det mangler spillere, eller de tilfører gruppen kvaliteter den ikke har.

Tekniske læringsmål

 1.      Senior Herrer & Damer

Mål å ha ett lag i 3/4. Divisjon for begge lagene.

Og ønsker å ha ett lavterskel tilbud i 5/6 divisjon for begge kjønn.

Ønsker å legge til rette og tilstrebe for god utvikling og miljø, slik at spillere kan bli lengst mulig i sitt nærområde.

Generelt:

 • Klubben må stille krav til at alle trenere må
  1. Ta startpakka til NHF
 • Sette seg inn i learn Handball
 • 2. Trenerutdanning eller særlig dokumentert praksis
 1. Revisjonslogg

Revisjon

Kapittel / Side

Beskrivelse

Dato

1.0

 

Nytt dokument

21.03.2022

2.0

2.1

 

Dokument til høring 

Redigert dokument til høring

10.10.2021

10.03.2022

 

 

Nytt dokument forslag

6.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Se ellers linker til treningstips, øvelser og inspirasjon her:

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/spillerutviklingstrapp/

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/