UTKAST TIL ÅRSHJUL NJÅRD HÅNDBALL

 

 

 

FEBRUAR

 

Årsmøte 

 • Innkalle til årsmøte. Saker til årsmøte 4 uker før. 
 • Innhente årsrapporter fra de forskjellige lagene
 • Valgkomite fremmer forslag til styre og komiteledere 

 

Regnskap

 • Styret godkjenner forslag til årsregnskap for foregående år
 • Styret vedtar budsjett for inneværende år
 • Regnskapsfører sender oppdaterte regnskap til styret hver måned innen 30. i påfølgende måned. 

 

Egne arrangementer:

Njård arrangerer håndballskole i vinterferien

 

  

MARS

 

Årsmøte 

 • avholde årsmøte, godkjenne årsberetning/regnskap mm
 • velge styre: 1. Styreleder, 2. nestleder, 3. sekretær, 4. økonomiansvarlig, 5. sponsoransvarlig, 6. dommeransvarlig, 7. utstyrsansvarlig, 8. treneransvarlig/sportslig leder, 9. arrangementsansvarlig egne arrangementer
 • velge komiteledere: Fellesdeltagelse cup, Interncup vår/høst, Skolecup, Håndballskole Sommer/Høst/Vinterferie 

 

Oppdatering av funksjoner og verv i SA

 • Etter at det har vært årsmøte i klubben, er det viktig at nye personer i styret registreres i SportsAdmin. (SA). Brukerveiledninger finner du HER

 

Søke halltid

 • Søke halltid for klubber som får tildelt tid fra kommune. Frist for å søke: xxxx

 

Klubbinfo

 • Klubbledermøter i forbindelse med årets Ting avholdes i hele regionen. Her må en representant møte.

 

 

 

APRIL

 

Viktige datoer:

 • 1.mai: frist for påmelding av dommere
 • 1.mai: frist for påmelding av lag
 • 1.mai: Søknadsfrist sammensatte lag og Partner-/prestasjonsklubbsamarbeid

 

Oppstartsmøte styre / komiteledere

 • Det gjennomføres oppstart / planleggingsmøte med nytt styre og komiteledere
 • Ansvarsområder for den enkelte avklares og avtales.  
 • Det er nå på tide å oppdatere klubben sin hjemmeside. Nye navn må inn og lagsinformasjon oppdateres.

 

Klubbens e-post

 • Forut for hver sesong, og ved evt endringer på styret i klubben må klubben logge seg inn og administrere videresending av e-post.

 

Egne arrangementer:

 • Vi arrangerer Interncup i Njårdhallen
 • Vi arrangerer Skolecup sammen med MIL

 

Interncup 

 • Denne måneden er flott å bruke til ekstra sosiale tiltak ved for eksempel hjemmekamper og arrangementer i hallen – det skaper stemning!

 

 

MAI

 

Viktige datoer:

 • 1.mai: frist for påmelding av dommere
 • 1.mai: frist for påmelding av lag
 • Medio mai: Frist for gebyrfri etterpåmelding og trekking av lag.
 • juni: Frist for 1. termin av startkontingent

 

Håndballting/Regionsting

 • Disse arrangeres annet hvert år. Oddetalls = Håndballtinget Partallsår = Regionstinget

 

Husk: 

 • Søke om halltid for de klubbene som må søke via kommunen
 • Søknadsfrist for å arrangere barnehåndballturneringer
  Søknader om arrangementer skal godkjennes av den regionen klubben tilhører, og søknad må være innsendt senest en måned før arrangementet skal ta til 

 

 

 

JUNI

 

Viktige datoer:

 • 1.juni: Betalingsfrist for 1.termin av serieavgiften.
 • NHF Håndballskole: Dato for søknadsfrist varierer for de klubbene som ønsker å arrangere i høstferien.

 

Egne arrangementer:

 • Vi håndballskole i uke 25 eller 26. Første uken i skoleferien

 

Treningstider

 • Oppsett over fordeling av treningstider sendes ut til lagene

 

Innsamling av drakter

 • Innsamling av drakter for yngre lag

 

Klubbinfo

 • Regionskontoret sender ut viktig informasjon på klubbens e-post.

 

 

 

JULI

 

Ferie:

 • Juli måned er feriemåned. 

 

 

 

AUGUST

 

Viktige datoer:

 • 31. juli: Siste frist for fri omberamming av kamper (omberamming etter frist dekkes av laget selv)
 • 31. aug: Siste dato for å skifte klubb for kontraktsløse spillere
 • 1. sep: Frist for betaling av lisens
 • Betalingsfrist for 2. termin av påmeldingsavgiften

 

Egne arrangementer:

 • Vi håndballskole i uke 32 eller 33. Siste uken av skoleferien.

 

Politiattest

 • Sportslig leder følger opp kontoret som er ansvarlig for å avkreve politiattester fra alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemning.

 

Dommersamling

 • Det blir avholdt dommersamlinger og regelkvelder for alle dommere og dommerutviklere.

 

Terminlister

 • Endelige terminlister og oversikt over alle kampene til de forskjellige lagene for sesongen publiseres. Disse vil være tilgjengelig på vår hjemmeside https://www.handball.no/system/kamper/
 • Omberamminger etter frist vil her bli tildelt gebyr. Disse dekkes av lagene.

 

Banedagboka

 

Arrangement

 • Vaktlister for arrangement ferdigstilles og publiseres til lagene. Bruk banedagboka, og ikke arrangørdagboka til vaktlistene, da det hender at kamper ligger uten tildelt arrangør!

 

Utdanning

 • Gjennomgang av kursaktiviteten for klubbens trenere/dommere og ledere. Utdanningskontakt/dommerkontakt bør vurdere klubbens behov for utdanning/utvikling den kommende sesongen. Det kan også være en fordel å planlegge enda en sesong framover. Meld inn behov for kurs til regionskontoret.

 

Lisens

 • Husk fristen for betaling av lisens 1.september!

 

Utstyr

 • Utstyrsansvarlig bør ha alle drakter og annet utstyr klart.

 

Oppstartsmøte for barnehåndballarrangører

 • I slutten av august holdes det obligatoriske oppstartsmøter for alle klubber som skal arrangere barnehåndballturneringer. Minimum to personer, fortrinnsvis arrangementsansvarlig og barnekamplederansvarlig, har pliktig oppmøte.

 

Regnskap 

 • Styret går gjennom halvårsregnskap og reviderer budsjett for annet halvår

 

Annet

 • Sjekk klubbtilhørigheten til nye spillere.
 • Siste gjennomgang av lag/trenere/oppmenn og dommere i klubben. Innkall til orienteringsmøte med disse.
 • Inviter foreldregruppene for hvert lag til et info-/planleggingsmøte. Hva forventes foreldrene bidra med for klubben?
 • Lag en møteplan for styret for hele eller halve sesongen. Leder i håndballstyret har ansvaret for dette.

 

SEPTEMBER

 

Viktige datoer:

 • 1.september: Frist for betaling av lisens. J/G13 og eldre
 • 1.september: Offentliggjøring av terminlister alle klasser
 • Seriestart 
 • Trenere/oppmenn/tillitsvalgte registreres på SA.

 

Barnehåndball

 • De første turneringene er rett rundt hjørnet. Datoer, haller og arrangører for hele sesongen ligger ute på barnehåndballsidene NHF. Påmelding til turneringene skjer via TA (Turnerings Admin). For mer utfyllende info se Påmelding på barnehåndballsidene.

 

Sonemiljø sum 13

 • Invitasjon og Påmelding til regionens sonemiljøer for årets 13-åringer. De første samlingene finner sted i September/Oktober.

 

Klubbinfo

 • Før seriestart sendes det ut viktig informasjon fra Regionskontoret. Følg med på klubbens e-post.

 

Dommerutgifter

 • Man må ha rutiner for utbetaling av dommere. 

 

Dommere

 • Begynn allerede nå å jobbe med neste sesongs dommere. Husk å planlegge kurs/oppfølging for de som ønsker/trenger det.

 

Tillitsvalgte

 • Alle tillitsvalgte i styret og utøverapparatet bør nå få navne- og adresselister, dommerlister, oversikt over treningstider m.m. Husk å registrere navn og kontaktinfo på alle som har en funksjon i klubben (styret, trenere, dommere osv) via SportsAdmin. (SA).

 

 • Klubben bør holde et internt møte med trenere og dommere.

 

Før seriestart

 • Sjekk at alle utvalg og grupper er i gang, og at alt fungerer.
 • Husk:
  • o   Dommerkontakt
  • o   Utdanningskontakt
  • o   Arrangementsgruppe
  • o   Etc.

 

 

 

OKTOBER

 

 Håndballskole og rema 1000 Håndballskole

 •  Njård arrangerer håndballskole

 

Unisport Cup

 • Unisport Cup er en landsomfattende gutteturnering som arrangeres i Desember. Husk fristen for påmelding i oktober.

 

 

NOVEMBER

 

Viktige datoer:

 • 1. nov: Påmeldingsfrist for Loppetassen.
 • Lisens 12-/13-åringer (Alle spillere som fyller 13 år etter 01.01 det påfølgende året, må registreres via SportsAdmin (SA). Klubbene må opprette lisensene i SA og spillerne vil få de i Min Idrett)

 

Loppetassen

 • Loppetassen er et tilbud til de aller yngste. Her spilles det minihåndball i tre ulike helger i januar, februar og mars. Minihåndball er viktig for klubbens rekruttering. Det er derfor viktig å lage en plan for denne aktiviteten (Håndballskole).

 

Den store kurshelgen (DSK)

 • DSK er en kurshelg for klubbens trenere som arrangeres i samarbeid med Viken Idrettskrets på Norges Idrettshøgskole. www.denstorekurshelgen.no    

 

 

DESEMBER

 

Viktige datoer:

 • Desember: Faktura for halleie i Oslo og Asker/Bærum
 • Desember: Betalingsfrist for 3. termin av påmeldingsavgiften. 
 • Desember: Målvaktsseminar
 • Desember: Påmeldingsfrist for Minirunde 4
 • Gjensidige Håndballskole: Dato for søknadsfrist varierer for de klubbene som ønsker å arrangere i vinterferien.
 • 31. des: betalingsfrist lisens for de som fyller 13 år etter 01.01.
 • 31. des: Frist for innmelding av spillere i spillerkartleggingen.
 •  

 

Regnskap

 • Styret behandler utkast til budsjett for påfølgende år

 

 

Terminlister

 • Følg med på publisering av A og B-sluttspill i regionsseriene. Terminlistene for resten av sesongen blir publisert på vår hjemmeside. Samt omberamming

 

Klubbinfo

 • Viktig informasjon sendes ut fra Regionskontoret. Følg med på klubben e-post.

 

 

 

JANUAR

 

Viktige datoer:

 • 15. feb: Frist for bruk av vegringsretten for opprykk.
 • 15. feb: Frist for innmelding av overgang.

 

Dommere

 • Nå er det tid for å gjøre avtaler med dommere for neste sesong. Husk at alle som blir meldt på som kvotedommere fylle 16 år det inneværende året, og ha gjennomført godkjent dommerkurs FØR påmeldingen 1. april.
 • Meld nye og gamle dommere på kurs i god tid
 • Ha gjerne et dommermøte i klubben. Jevnlige dommermøter kan være med på å holde på dommerne. Erfaringsmessig trenger dem bistand og hjelp med mye som en dommerkontakt kan bistå med. Terskelen for at en 16-17 åring kontakter oss ved problemer og utfordringer er høy. Det er veldig viktig å være aktive overfor dommerne deres!
 • Dommerkontakten deltar på dommerkontaktsamling i regi av regionen

 

Trenere

 • Tid for å gjøre avtaler med trenere for neste sesong. Ha gjerne et trener-/oppmannsmøte.

 

Utdanning

 • Gjennomgang av kursaktiviteten for klubbens trenere/dommere og ledere. Utdanningskontakt/dommerkontakt bør vurdere klubbens behov for utdanning/utvikling den kommende sesongen. Det kan også være en fordel å planlegge enda en sesong framover. Meld inn behov for kurs til regionskontoret.

 

Overganger

 • Etter 15.februar kan spillere verken skifte klubb, eller lånes ut for å spille i inneværende sesong.