Innkalling til årsmøte i Njård Håndball

Postet av Njård - Håndball den 14. Feb 2024

Hei, 

Det innkalles til årsmøte i Håndballgruppa onsdag 28.feb kl 18:00.

møte avholdes på møterommet i Njårdhallen

Møtelenke vil bli lagt ut her ved et senere tidspunkt

se saksliste i vedlegg

årsrapport vil bli lagt her noen dager i forkant av møte!

innkalling årsmøte håndballgruppa 2024.pdf

Årsberetning for Njård Håndball 2023-24 (002).docx

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGUzNWQwMjItMjVmMC00OTVmLTlmOTEtNmUxYmIzYzI0YzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22138319f4-d935-4a6f-bf74-88a2c9004f22%22%2c%22Oid%22%3a%2251783c8d-340e-4443-8136-d63af1837675%22%7d

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte opp for å få informasjon om klubbens drift og være med på å ta viktige avgjørelser. Vi ser frem til en konstruktiv og produktiv samling! 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.