Velkommen til årlig møte 28.Februar

Postet av Njård - Håndball den 3. Feb 2022

Årlig møte for Njård Håndball avholdes på Njårds Klubbhus og elektronisk på Teams

Mandag 28. februar klokken 18:00 

Agenda:
1.Valg av ordstyrer og referent
2.Styrets leder innleder om styrets arbeid i 2021 
3.Behandle årsberetning for 2021 
4.Behandle regnskap for 2021
5.Orientering om styrets forslag til budsjett for 2021 og dets forutsetninger.
6.Valg av gruppestyre Njård Håndball for innstilling til årsmøte i hovedlaget.
7.Behandle styrets forslag til deltagelse fra lagene i drift av klubben
8.Behandling av innkomne forslag fra medlemmene

Sakspapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden senest en uke før møtet
*Frist for å sende inn forslag er 16. februar 2022.  

Vi håper mange av dere har mulighet til å delta.
 Elektronisk påmelding samt forslag til saker ønsket tatt opp i årlig møte kan sendes til styret ved styreleder (anders.dolve@gmail.com)

Her er referatat:

Referat Årligmøte 28.2 Njård Håndball.pdf

Her er link til de som vil delta via Teams. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUwZTQxMmQtMTYxYi00ZWNkLWIxYTUtNzhjNGM1YmEwMTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8d61462-f252-44b2-bf6a-d7231960c041%22%2c%22Oid%22%3a%2209e1cbbe-8218-4246-bd13-df6a4daeb5ec%22%7d

    


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.