Minirunder og seriespill høsten 2017

Postet av Njård - Gutter 2008 den 26. Sep 2016

Guttene kommer til å få spille flere kamper i år, enten gjennom spill på stor bane, minirunder og tilbud om cup. Gutta er nå i startgropen for spill på hel bane (5 utespillere pluss keeper) og det er de fleste også klare for. Spill på stor bane er litt mer krevende enn Minihåndball. Vi fokuserer på at spillerne skal oppleve mestring gjennom tilpassede utfordringer og dermed er minirunder det beste for de aller ferskeste av våre spillere. Seriekampene vil bli organisert som minirunder slik at det vil spilles flere kamper på en dag. Vi skal passe på at alle får spille mye. Under finner dere foreløpig kalender før jul. Vedlagt finner dere påmeldingslink til minirunder og seriespill: http://doodle.com/poll/e3g5uyv... hvor man kan vise tilgjengelighet på datoene. Det vil da bli lettere for oss å sette sammen lag på de ulike datoene. Det perfekte antall er inntil 6 spillere per lag på minirunder og 9-10 per lag på serierunder. Vis tilgjengelighet på doodlelinken og vi vil sette sammen lag slik at alle får spille mye.

 

Minirunder: (her er vi påmeldt med 4 lag og maks 6 spillere på hvert lag). Sted og dag er ikke fastsatt

  • 23-24/9
  • 28-29/10
  • 25-26/11

 

Spill på stor bane: (påmeldt 2 lag og kommer til å være maks 10 på hvert lag)

  • 15/10 Begge lag
  • 19/11 Begge lag
  • 9/12 Et lag og 10/12 et lag


/Jan