Her legger vi ut nyttig corona informasjon og retningslinjer vedr smittevern

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten er: 

Hold avstand – 1 meter 

 1. Vask hender før og etter trening
 2.  
 3. Rengjør felles utstyr før og etter trening
 4.  
 5. Syk? Bli hjemme
 6.  
 7. Bruk egen drikkeflaske 

Oppdatering pr 28.10.20

Gjeldende fra 28.10.20

Vi oppfordrer publikum å bruke munnbind der man ikke kan holde 1 m avstand.

Alle besøkende oppfordres til å sette seg inn i vår Corona-veileder for Njårdhallen, i lenken under denne oppdatering. Njård håndball forholder seg til Oslo kommunes regler om fast sitteplass til vårt publikum, på våre arrangementer i Njårdhallen. Dette betyr i praksis at publikum slipper inn i hallen og blir henvist til en fast plass på enten hjemme- eller bortetribunen. Med 70 ledige plasser vil det, med få unntak, være plass til alle som ønsker å se en kamp.

Ved ankomst skal lag og publikum henvende seg til vakt ved inngangen av hallen. I påvente av "desinfisering" av garderober og tribuner må noe venting på utsiden forventes. Etter kamp må lag og publikum forlate hallen raskt. Merk at det er egen utgang direkte fra tribune for publikum.

For øvrig gjelder vanlige smittevernsregler til enhver tid i Njårdhallen.


Vi i Njård håper på et samarbeidsvillig publikum slik at vi kan konsentrere oss om å avholde et trygt og godt arrangement der utøverne er i fokus.


corona-veileder-njardhallen.docx

SPILLERLISTE 2020.docx

DELTAKERLISTER 2020.docx

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/?utm_source=handball.no&utm_medium=karusell&utm_campaign=breddehandballen_p%c3%a5_vei_tilbake

2020.09 Oppdaterte Rutiner for hallvakt i Nye Njårdhallen.pdf

Smittevernregler - en lydfil til bruk i hallen

https://www.dropbox.com/sh/xyoqjpu2eoijj8e/AAA0s0VwhrcnDCK0OlVUFZWEa?dl=0


Smittevernsretninglinjer i Njårdhallen :

Vedr trening.

Velkommen til sesongen 20/21. Her kommer litt informasjon om smittevern som er verdt å merke seg før treningen starter for alvor – det er kun små justeringer for de retningslinjene vi praktiserte før sommerferien. Når det blir klart for seriespill vil vi komme med oppdaterte føringer for kamper og arrangement.

 

Smittvern i Njårdhallen:

 • Spillere til og med 19 år kan trene som normalt, spillere fra og med 20 år og opp må holde 1 meters avstand på trening til en hver tid.
 • Alle spillere skal holde 1 meters avstand utover vanlig treningssituasjon (eksempelvis på vei til og fra trening, i vannpauser etc)
 • Alle spillere/trenere/dommere skal vaske eller desinfisere hendene før og etter trening. Vask og håndsprit er tilgjengelig i hallen.
 • Lagene kan bruke utstyret i hallen. Dersom dette kommer i utbredt kontakt med hender eller ansikt til utøvere må dette desinfiseres. (eksempel – hekker man hopper over trenger ikke rengjøres/desinfiseres etter bruk. Øver man f.eks overslagsfinte på "de gule mennene" der utøverene bruker hånden på markøren, må denne rengjøres)
 • Utøvere som er syke, har sykdomssymptomer, eller som er i karantere, SKAL IKKE TRENE. Trener er ansvarlig for å sende hjem utøvere som viser symptomer på sykdom på trening.
 • Toaletter og vasker er tilgjengelige for utøvere. Garderobene er åpne men vi anbefaler alle å skifte hjemme og evt bare bytte sko i garderoben.
 • For å hindre sammentreff mellom grupper i hallen skal alle som kommer til trening gå inn i hallen via guttegarderoben (til høyre ved ankomst). De som forlater trening går ut via jentegarderoben eller midtgang (dersom denne døren er åpen).
 • Dusjer er stengt
 • Tribune kan ikke benyttes til oppvarming/trening.
 • Minner om at utøverne tar med tingene sine inn i hallen. Og at lagene må avslutte treningen sin slik at nytt lag får "klar bane" fra start.

 

Selve gjennomføringen av trening skal følge prinsippet om grupper på maks 20 utøvere i samme gruppe. Erfaringsmessig lar det seg fint gjøre å ha 15 utøvere på hver side av banen, eller ha "Baser" av 7-8 spillere flere steder i hallen. Da skal også disse gruppene holdes adskilt på trening. Forbundet oppfordrer til å minimere deltagelse i flere treningsgrupper, men åpner samtidig for at man kan f.eks trene fotball med en gruppe en dag, og så håndball med en annen gruppe dagen etter (dette var tidligere omtalt som "48-timers"-reglen, men denne er nå fjernet).

 

Utover dette viser vi til forbundets retningslinjer og ber alle vise sunn fornuft. Ettersom det er noe usikkerhet i samfunnet rundt småspredninger av smitte må alle være klare over at nye eller endrede retningslinjer kan bli innført på kort varsel. Dette skal vi naturligvis informere om.

 

Vi ønsker alle god sesongstart,


Mvh oss i Njård Håndball

Levert av IdrettenOnline