Lisens/forsikring/skade


Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball.

- Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.
- Du finner lisensbeløp og nærmere informasjon på www.handball.no / Lisens og forsikring

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller regionen opprette et lisenskrav. Ta kontakt på : handball@njaard.no

Lisens betales via Min idrett (https://minidrett.nif.no/). Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du bare se bort fra lisenskravet.

Ved melding av skade, sjekk her : https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/

Powered by: Bloc