Njårds dommere

Dommer 1 sesongen 2023/2024


Nils Petter Johannessen (dommerkontakt, epost nip-joh@online.no


Dersom du ikke har lisensen i  orden eller ikke møter til kamp vil klubben få en bot fra regionen , dette må hver enkelt dommer betale selv da klubben IKKE dekker disse bøtene.

Njård rekrutterer barnekampledere/dommere fra egne spillere. De rekrutteres fra 14 år mens for å gå dommer 1 kurs må du ha fylt 15 år.


Dommerutdanning.
 
Alle klubber har et ansvar for og rekruttere og utdanne dommere , Njård Håndball som er tilknyttet Region Øst vil i samarbeid med regionen tilby utdanning  for nye dommere samt videreutdanning for de allerede etablerte dommerne slik at alle lag og spillere vil få et så godt sportslig tilbud så mulig i konkuransesituasjoner (uten dommere ingen kamp)

Barnekamplederkurs: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvi...

Trinn 1: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvi...


Ønsker u å være dommer i Njård? Ta kontakt på handball@njaard.no