Njårds dommere

Nils Petter Johannessen

Torry Karoliussen

Karoline Tvilde

Eline Cole Arnesen

Rikke Waagan Kruse

Nathalie Schaug Myhre

Dersom du ikke har lisensen i orden eller ikke møter til kamp vil klubben få en bot fra regionen , dette må hver enkelt dommer betale selv da klubben IKKE dekker disse bøtene.

Njård rekrutterer barnekampledere/dommere fra egne spillere. De rekrutteres fra 14 år mens for å gå dommer 1 kurs må du ha fylt 15 år.

Dommergodtgjørelse vil fra sesongen 2016/2017 skje via bank. Ingen skal få utbetalt kontant i hall https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyhete...

Dommerutdanning.
Alle klubber har et ansvar for og rekruttere og utdanne dommere , Njård Håndball som er tilknyttet Region Øst vil i samarbeid med regionen tilby utdanning for nye dommere samt videreutdanning for de allerede etablerte dommerne slik at alle lag og spillere vil få et så godt sportslig tilbud så mulig i konkuransesituasjoner (uten dommere ingen kamp)

Barnekamplederkurs: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvi...

Trinn 1: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvi...Levert av IdrettenOnline