Treningsavgift

Sliter du med å betale?

Njård vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det, alle skal med. Det betyr at alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi. Ta kontakt så finner vi en løsning på det sammen med deg.

Du har flere muligheter:

  • Er du i kontakt med NAV/sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Ta med deg fakturaene fra oss.
  • Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Coop-dugnaden krever at en kontaktperson søker om støtte på vegne av barna. Denne kontaktpersonen kan være ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, i skoleverket, i en idrettsklubb/ kulturskole eller i en frivillig organisasjon. Privatpersoner kan ikke søke selv. https://www.rodekors.no/tilbudene/coop-dugnaden/?_gl=1*28ol1p*_ga*NzQ1Mzc4NzQxLjE2NjY4NzM3MTQ.*_ga_FYY91S696B*MTY3MTE5MDc0NC42LjAuMTY3MTE5MDc0NC4wLjAuMA..
  • Njård får noe støtte av Oslo idrettskrets for å dekke deltagelse for barn og ungdom som bor i bydelen Vi har også et lite fond som vi jobber for å skaffe flere midler til gjennom sponsorer og samarbeidspartnere. Disse midlene blir brukes som hjelp til å støtte finansiering av idrettene hos oss slik at alle skal kunne få være med. Ta kontakt med oss. Du kan også kontakte din sønn/datters lagleder om dette gjelder din familie!